پروژه کاتالیست

دانلود پروژه کاتالیست

پروژه کاتالیست

عنوان پروژه : کاتالیست

نوع فایل : WORD

تعداد صفحات : ۱۲۵ صفحه

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول: اجزاء تشکیل دهنده سیستم اگزوز. ۲

۱-۱- سیکل تخلیه. ۳

۲-۱- سوپاپ دود. ۴

۳-۱- مانیفولد خروجی.. ۶

۴-۱- لوله میانی اگزوز. ۶

۵-۱- صدا خفه کن.. ۷

۱-۵-۱- صدا از کجا می‏آید؟. ۷

۲-۵-۱ طرز کار صدا خفه کن.. ۸

۳-۵-۱ فشار برگشتی صدا خفه کن.. ۱۰

۶-۱ لوله انتهایی اگزوز. ۱۱

فصل دوم: آلودگی‏های منتشر شده توسط سیستم اگزوز. ۱۲

۱-۲ مقدمه. ۱۳

۲-۲ تاریخچه و حوادث تاریخی آلودگی هوا ۱۳

۳-۲ طبقه‏بندی آلاینده‏های هوا ۱۴

۱-۳-۲ از نظر منشاء. ۱۴

۲-۳-۲ از نظر اثرات فیزیکی.. ۱۴

۳-۳-۲ منابع آلودگی هوا ۱۵

۴-۳-۲ انواع آلاینده‏های خودرو. ۱۵

* مونواکسید کربن (CO)  و اثرات آن. ۱۶

* اکسید ازت NOX.. 18

* ذرات معلق.. ۲۱

۵-۳-۲ آلودگی هوا و سرطان. ۲۴

فصل سوم: سیستم‏های اضافه شده به اگزوز برای کارکرد بهتر خودرو. ۲۷

۱-۳ سنسور اکسیژن. ۲۸

۲-۳ کاتالیست کنورتور. ۲۹

۱-۲-۳ وظیفه کاتالیست کنورتور. ۲۹

۲-۲-۳ نحوه کار کاتالیست… ۲۹

۳-۲-۳ اجزاء تشکیل دهنده کاتالیست… ۳۰

۴-۲-۳ Wash coat 31

۵-۲-۳ دمای Light off. 31

۶-۲-۳ مشخصات اصلی یک کاتالیست… ۳۱

۷-۲-۳ عوامل مؤثر در کاهش طول عمر کاتالیست… ۳۲

۹-۲-۳ اصلاح کاتالیزوری دود با سیستم‌های مبدل کاتالیزوری.. ۳۳

الف- مبدل کاتالیزوری اکسیداسیون. ۳۴

ب- مبدل‌های کاتالیزوری دو طبقه. ۳۴

ج- مبدل کاتالیزوری دنوکس یا رقیق سوز. ۳۵

د- مبدل کاتالیزوری سه منظوره ۳۵

۱۰-۲-۳ اصول کار مبدل‌های کاتالیزوری.. ۳۶

۱۱-۲-۳- راندمان تبدیل.. ۴۵

۱۲-۲-۳ مکان مبدل کاتالیزوری در وسیله نقلیه. ۵۰

۱۳-۲-۳ معایب… ۵۲

۱۴-۲-۳ محدوده بحرانی کاری.. ۵۲

۱۵-۲-۳ انواع مبدل کاتالیزوری.. ۵۳

۱۶-۲-۳ انواع مبدل‌های کاتالیستی براساس نوع جنس… ۵۴

۱۷-۲-۳- تکامل تکنیکی مبدل‏های کاتالیستی از ابتدا تاکنون. ۵۵

۱۸-۲-۳ عوامل مهم طراحی و ساخت مبدل کاتالیستی.. ۵۶

۱۹-۲-۳- چگونگی اثر سوخت دربازده مبدل‏های کاتالیستی و کنترل آن. ۵۶

* معیارهای تست آلودگی.. ۵۷

* مشکلات موجود. ۵۸

* بازیافت… ۵۹

* نگهداری مبدل کاتالیزوری.. ۶۱

۳-۳- EGR- EXHAUST GAS RECIRCULATION.. 62

۱-۳-۳- نحوه کار. ۶۲

۴-۳- سوپر شارژر. ۶۴

۱-۴-۳- سوپر شارژ چیست؟. ۶۴

۲-۴-۳- محاسبات و مسائل مرتبط بین سیستم اگزوز و سوپر شارژر. ۶۶

فصل چهارم: استفاده از تکنولوژی‎های جدید در سیستم اگزوز. ۶۸

۱-۴- استفاده از نانوتکنولوژی در ساخت کاتالیست… ۶۹

۱-۱-۴- نانوتکنولوژی چیست؟. ۶۹

۲-۱-۴- کاتالیست‎های نانوساختاری.. ۷۰

۲-۴- کاهش مصرف سوخت از طریق تولید جریان الکتریسیته از گرمای هدر شده از سیستم اگزوز. ۷۱

۱-۲-۴- برنامه‏ریزی ترموالکتریکی.. ۷۱

۲-۲-۴- هدف از طراحی این سیستم. ۷۱

۳-۲-۴- پیکربندی مدل تولید الکتریسیته از گرما با حلقه کنترل اولیه. ۷۲

۴-۲-۴- معایب… ۷۳

۳-۴- طرح دوم تولید الکتریسیته از گرمای هدر شده اگزوز. ۷۴

۴-۴- تحلیل ساختمان سیستم اگزوز برای تولید (استفاده از کامپیوتر در تولید CAM) 74

فصل پنجم: محاسبات مربوط به سیستم اگزوز. ۷۹

رژیم جریان. ۸۰

پیش فرض‏های این مطالعه. ۸۰

معادلات پیوستگی، ممنتم و انرژی.. ۸۱

انتخاب مدل آشفتگی مناسب… ۸۲

معادلات انتقال. ۸۳

نحوه مدل سازی مبدل کاتالیستی.. ۸۴

محاسبه تاثیرات مبدل کاتالیستی بر جریان گازهای خروجی.. ۸۷

مقایسه نتایج.. ۸۷

بحث و نتیجه‏گیری.. ۸۸

جداول، منحنی‏ها و اشکال. ۸۹

معایب حذف کاتالیست… ۸۹

تاثیر مبدل بر گازهای گلخانه‏ای.. ۹۱

نتیجه‏گیری.. ۹۲

منابع. ۹۳

فهرست جدول‎ها

جدول ۱-۲ اثرات بهداشتی مونوکسید کربن.. ۲۱

جدول ۳-۲- رابطه مرگ و میر به علت ذرات در ۵ شهر آلوده آمریکا ۲۶

جدول ۴-۲ بعضی مواد سمی در هوای تهران. ۲۸

جدول ۵-۲ خطر ابتلاء به سرطان ریه ناشی از ترکیبات مختلف حاصل احتراق.. ۳۰

جدول ۶-۲ استانداردهای هوای آزاد به صورت راهنما برای اروپا ۳۰

جدول ۲-۳ آلاینده‏هایی که با یک مبدل گرم بدست آمده است… ۵۱

جدول ۳-۳ مشخصات مهم هندسی مونولیت‏ها ۶۰

جدول ۴-۳ محدوده عوامل مهم در مبدل کاتالیستی.. ۶۰

جدول ۵-۳ معیارهای استاندارد آلودگی اروپایی یورو ۱ تا ۵٫ ۶۱

جدول ۱-۴ مشخصات مواد مناسب… ۸۱

جدول ۲-۴ تنش مجاز برای بارهای مختلف… ۸۱

جدول ۳-۴ فاکتور تمرکز تنش برای مناطق جوشکاری شده ۸۱

جدول ۴-۴ فرکانس طبیعی برای سیستم اگزوز. ۸۱

جدول ۱- نتایج آزمون مبدل کاتالیستی [۱] ۹۳

فهرست شکل‎ها

شکل ۱-۱ اجزاء تشکیل دهنده سیستم اگزوز. ۹

شکل ۲-۱ نماز داخلی یک صدا خفه کن.. ۱۴

شکل ۳-۱ چگونگی کار تشدید کننده در یک صدا خفه کن ساده شده ۱۵

شکل ۴-۱ یک نمونه صدا خفه کن با عبور گازها بین ورودی و خروجی.. ۱۵

شکل ۵-۱ استفاده از عایق برای کاهش صدا ۱۶

شکل ۶-۱ صدا خفه کن با فشار برگشتی PSI 4/1. 16

شکل ۱-۳ سنسور اکسیژن. ۳۴

شکل ۲-۳ نمای داخلی سنسور اکسیژن. ۳۵

شکل ۳-۳ کاتالیست کنورتور. ۳۵

شکل ۴-۳ واکنش‌های صورت گرفته در کاتالیست… ۳۶

شکل ۵-۳ تجزیه گازها در کاتالیست… ۳۶

شکل ۶-۳ کاتالیست با ساختمان لانه زنبوری.. ۳۷

شکل ۷-۳ سیستم‌های مبدل کاتالیزوری.. ۳۹

شکل ۹-۳ (طرز کار مبدل‏ِهای کاتالیزوری یک طبقه سه راهه) ۴۵

شکل ۱۰-۳ (فعالیت مبدل کاتالیزوری به عنوان تابعی از تعداد سلول‏ها و ضخامت دیواره) ۴۶

شکل ۱۱-۳ ساختمان مواد تکیه گاهی فلزی.. ۴۷

شکل ۱۲-۳ مقایسه اتلاف فشار دو ماده تکیه گاهی هم اندازه سرامیکی.. ۴۷

شکل ۱۳-۳ مقایسه بین شبکه‏های سرامیکی (سمت راست) و فلزی (سمت چپ) ۴۸

شکل ۱۴-۳ شماتیک طرح مبدل کاتالیزوری.. ۵۰

شکل ۱۵-۳ مبدل با شبکه سرامیکی.. ۵۰

شکل ۱۶-۳ پوسته فولادی ضد زنگ برای شبکه کاتالیزوری در AC دلکو. ۵۰

شکل ۱۷-۳ تکیه گاه پوسته مبدل کاتالیزوری دو طبقه‏اند. ۵۰

شکل ۱۸-۳ تأثیر مبدل کاتالیزوری حلقه بسته سه منظوره بر آلاینده‏ها ۵۱

شکل ۱۹-۳ راندمان‏های تبدیل نمونه به عنوان تابعی از دمای گاز اگزوز. ۵۱

شکل ۲۰-۳ رفتار تبدیل حالت استاتیکی به عنوان تابعی از ضریب هوای اضافی.. ۵۴

شکل ۲۲-۳ از بین رفتن ناحیه سطح فعال وقتی که مبدل کاتالیزوری بیش از اندازه گرم شود. ۵۵

شکل ۲۳-۳ تأثیر تغییر خواص بر راندمان تبدیل و دمای شروع به کار. ۵۶

شکل ۲۴-۳ تأثیر دماهای مختلف بر مبدل کاتالیزوری.. ۵۶

شکل ۲۵-۳ نمودار خصوصیات محدوده کاری بحرانی مبدل کاتالیزوری.. ۵۹

شکل ۲۶-۳ دمای مبدل کاتالیزور به عنوان تابعی از سرعت موتور. ۵۹

شکل ۲۷-۳ مبدل کاتالیستی و گازهای ورودی و خروجی.. ۵۹

شکل ۲۸-۳ مبدل‏های کاتالیستی گلوله‏ای.. ۶۰

شکل ۲۹-۳ مبدل‏های کاتالیستی سرامیکی.. ۶۰

شکل ۳۰-۳ مشخصات لایه Washcoat و چگونگی تعامل فلزات گرانبها و اکسید فلزات.. ۶۰

شکل ۳۱-۳ مونولیت‏های کاتالیستی فلزی.. ۶۱

شکل ۳۳-۳ نمای کلی موقعیت کاتالیست و سیستم کنترل آن. ۶۳

شکل ۳۴-۳ محدوده نسبت هوا به سوخت برای بازده بالای تبدیل HC، CO و NOX
نسبت هوا به سوخت… ۶۳

شکل ۳۵-۳ نمودار چرخه تست اروپایی در دو بخش ۱ (شهری) ۲ (برون شهری) ۶۴

شکل ۳-۳-۳ نمای توربو شارژر. ۷۰

شکل ۴-۳-۳ محل توربو شارژ ر. ۷۱

شکل ۵-۳-۳ توربو شارژ. ۷۲

شکل ۶-۳-۳ سوپر شارژر. ۷۳

شکل ۱-۴ تولید انرژی الکتریکی از گرمای هدر شده توسط اگزوز. ۷۷

شکل ۲-۴ نمودار دمای اگزوز متناسب با بار و سرعت موتور. ۷۷

شکل ۳-۴ رسانایی مواد TE و تقسیم‏بندی مواد. ۷۸

شکل ۴-۴ نمای داخل ترموالکتریک… ۷۸

شکل ۵-۴ نمودار راندمان موتور. ۷۹

شکل ۶-۴ دمای سیستم اگزوز در موتور دیزل و بنزینی.. ۷۹

شکل ۷-۴ مدل کردن سیستم کامیون. ۸۱

شکل ۸-۴ تحلیل دینامیکی و استاتیکی با استفاده از نرم‏افزار نسترن. ۸۱

شکل ۹-۴ محدوده خستگی و فشار در لوله اگزوز. ۸۴

شکل ۱۰-۴ مانی فولد دود خودرو فورد. ۸۴

شکل ۱۱-۴ مانی فولد دود خودرو فورد. ۸۴

شکل ۲- توزیع دمای (کلوین) جریان گاز در طول سیستم خروجی خودرو RD.. 95

شکل ۱- شبکه ایجاد شده در مسیر جریان. ۹۵

شکل ۱۲- دمای جریان گازهای خروجی اگزوز RD در محل اولین خم شاخه اصلی.. ۹۵

شکل ۱۱- دمای جریان گازهای خروجی اگزوز RD در ورودی انباره ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *