پروژه سیستم ترمز خودرو عنوان پروژه : سیستم ترمز خودرو نوع فایل : WORD قیمت : ۴۰،۰۰۰ تومان تعداد صفحات : ۱۴۰ فهرست تاریخچه ترمز ۱ فصل اول : اصول سیستم…

پروژه کاتالیست عنوان پروژه : کاتالیست نوع فایل : WORD قیمت ۴۰،۰۰۰ تومان تعداد صفحات : ۱۲۵ صفحه فهرست مطالب مقدمه. ۱ فصل اول: اجزاء تشکیل دهنده سیستم اگزوز. ۲ ۱-۱-…