فایل های راهنمای تعمیرات خودروی پراید

فایل های راهنمای تعمیرات خودروی پراید

نوع فایل : PDF

زبان : فارسی و انگلیسی

منتشر شده توسط سایپا یدک

مجموعه کامل فایل های راهنمای تعمیرات خودروی پراید شامل دستور العمل تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی


دانلود فایل های راهنمای تعمیرات خودروی پراید کلیه مدل ها شامل :

راهنمای تعمیرات بدنه سایپا ۱۱۱(گروه x100)

راهنمای تعمیرات بدنه سایپا ۱۳۲ (گروه X100)

راهنمای تعمیراتی سیستم سوخت رسانی زیمنس بهبود یافته گروه X100(کلیه مدلها)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی بوش گروه X100 (کلیه مدلها)

راهنمای تعمیرات سیستم تعلیق(پراید و X100)

راهنمای تعمیرات فرمان معمولی(پراید و x100)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس جدید (پراید و X100)

راهنمای تعمیرات فرمان هیدرولیک پراید و X100

راهنمای تعمیرات ترمز ABS طرح MGH25 پراید و X100

راهنمای تعمیرات ترمز ABS طرحهای MGH25,MGH60 پراید و X100

راهنمای تعمیرات سیستم ترمز معمولی(غیر ABS) پراید و X100

راهنمای تعمیرات سیستم ضد سرقت ایموبیلایزر(پراید و x100)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی بوش گاز سوز

راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ABS(کلیه طرحها خاص خودرو xs100)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی پایه گاز سوز کنتیننتال(زیمنس)

راهنمای تعمیراتی کولر خودروی پراید

راهنمای تعمیرات بدنه سایپا ۱۳۱ (گروه x100 )

راهنمای تعمیرات بدنه سایپا ۱۴۱ (گروه x100 )

راهنمای تعمیرات موتور (پراید و X100)

راهنمای تعمیرات کلاچ و گیربکس (پراید و X100)

راهنمای تعمیرات سیستم تجهیزات الکتریکی خودروی X131 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی )

راهنمای تعمیرات سیستم تجهیزات الکتریکی خودروی X132 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی )

راهنمای تعمیرات سیستم تجهیزات الکتریکی خودروی X111 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی )

راهنمای تعمیرات سیستم تجهیزات الکتریکی خودروی X141 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی )

راهنمای عیب یابی و تعمیرات موتور M13 – X100 یورو ۴

راهنمای عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس یورو۴ گروهX100

راهنمای نصب و تعمیرات سیستم کلاچ برقی خودروهای گروه X100

راهنمای خودروی تندر ۹۰- تیبا – X100 – راهنمای نصب آپشن

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- موتور سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- انتقال قدرت سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- ترمز سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- بدنه و تزئینات سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- سیستم سوخت رسانی سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- فرمان تعلیق و اکسل ها سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- فرمان تعلیق و اکسل ها سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودروهای گروه X100- تجهیزات الکتریکی سایپا ۱۵۱

راهنمای تعمیرات خودرهای گروه X100- کیسه هوای ایمنی (ایربگ)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی پایه گاز سوز کنتیننتال(زیمنس)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس قدیم پراید (کلیه مدلها)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی ساژم (جانسون کنترلز) پراید(کلیه مدلها)

راهنمای تعمیرات سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند پراید(ویژه معلولین)

راهنمای تعمیرات سیستم تعلیق(پراید و X100)

راهنمای تعمیرات فرمان معمولی(پراید و x100)

راهنمای تعمیرات گیربکس اتوماتیک سه سرعته پراید

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی کاربراتوری CLC پراید

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی CNG پراید

راهنمای تعمیرات سیستم هوشمند پراید

راهنمای تعمیرات سیستمهای الکتریکی پراید

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس جدید (پراید و X100)

راهنمای تعمیرات فرمان هیدرولیک پراید و X100

راهنمای تعمیرات ترمز ABS طرح MGH25 پراید و X100

راهنمای تعمیرات ترمز ABS طرحهای MGH25,MGH60 پراید و X100

راهنمای تعمیرات سیستم ترمز معمولی(غیر ABS) پراید و X100

راهنمای تعمیرات سیستم ضد سرقت ایموبیلایزر(پراید و x100)

راهنمای تعمیرات بدنه سایپا۱۴۱(غیر X100)

راهنمای تعمیرات تزئینات داخلی سایپا ۱۴۱(غیر X100)

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی سایپا ۱۴۱ ، زیمنس قدیم

راهنمای تعمیراتCNG انژکتوری زیمنس جدید

راهنمای تعمیراتی کولر خودروی پراید

راهنمای تعمیرات موتور (پراید و X100)

راهنمای تعمیرات کلاچ و گیربکس (پراید و X100)

 

راهنمای مدارات الکتریکی خودروی پراید و X100 – سیستم فن خنک کننده

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و x100 – سیستم ترمز ضد قفل ماندو

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و X100 – چراغهای جلو و عقب

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و X100 – سیستم ضد سرقت

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و X100 – برف پاک کن

راهنمای مدار الکتریکی سیستم سوخت رسانی بوش

راهنمای مدار الکتریکی سیستم سوخت رسانی بوش پایه گاز سوز

راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی خودروی سایپا X111 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی)

راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی خودروی سایپا X131 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی)

راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی خودروی سایپا X132 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی)

راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی خودروی سایپا X141 ( مجهز به کیسه هوای ایمنی)

راهنمای مدارات الکتریکی یورو ۴خودروهای گروه X100- مدارهای الکتریکی سایپا ۱۵۱

مدار الکتریکی سیستم سوخت رسانی ساژم فاز یک (بدون سنسور ضربه ) پراید

مدار الکتریکی سیستم سوخت رسانی ساژم فاز ۲ (با سنسور ضربه) پراید

مدار الکتریکی سیستم سوخت رسانی زیمنس با فرمان هیدرولیک و فن دو دور پراید

راهنمای مدارات الکتریکی خودرو پراید (کلیه نقشه ها به انضمام راهنمای نقشه خوانی) غیر x100

راهنمای مدارات الکتریکی پراید – سیستم سوخت رسانی ساژم و ولئو

راهنمای مدارات الکتریکی پراید – سیستم سوخت رسانی زیمنس

راهنمای مدارات الکتریکی پراید – سیستم سوخت رسانی گاز ( دوگانه سوز )

راهنمای مدارات الکتریکی پراید – قفل مرکزی

راهنمای مدارات الکتریکی خودروی پراید و X100 – سیستم فن خنک کننده

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و x100 – سیستم ترمز ضد قفل ماندو

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و X100 – چراغهای جلو و عقب

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و X100 – سیستم ضد سرقت

راهنمای مدارات الکتریکی پراید و X100 – برف پاک کن

مدار الکتریکی زیمنس با فرمان هیدرولیک فن دو دور و ایموبلایزر

مدار الکتریکی زیمنس با فرمان هیدرولیک

مدار الکتریکی انژکتوری ولئو با فرمان هیدرولیک فن دو دور و ایموبلایزر

مدار الکتریکی انژکتوری ولئو با فرمان هیدرولیک

 

راهنمای عیب یابی سیستم سوخت رسانی گاز سوز میکسری پراید

راهنمای عیب یابی سیستم سوخت رسانی زیمنس قدیم پراید

راهنمای عیب یابی سیستم سوخت رسانی جانسون کنترلز (والئو یا ساژم) پراید

راهنمای عیب یابی سیستم سوخت رسانی زیمنس (پراید و X100)

فلوچارت عیب یابی موتور “موتور روغن کم می کند”

فلوچارت عیب یابی موتور” موتور خودرو هنگام رانندگی خاموش می شود”

فلوچارت عیب یابی گیربکس “دنده بد جا می رود”

فلوچارت عیب یابی گیربکس “گیربکس روغن ریزی دارد”

فلوچارت عیب یابی گیربکس “دسته دنده لرزش دارد”

فلوچارت عیب یابی سیستم سوخت رسانی “اگزوز صدا می دهد”

فلوچارت عیب یابی سیستم تعلیق” خودرو در دست انداز صدای شدید دارد “

فلوچارت عیب یابی مجموعه فرمان “فرمان حین چرخش صدا می دهد”

فلوچارت عیب یابی سیستم الکتریکی موتور ” خودرو استارت می خورد ولی روشن نمی شود”

فلوچارت عیب یابی سیستم الکتریکی موتور ” خودرو استارت نمی زند “

فلوچارت عیب یابی تجهیزات الکتریکی “برف پاک کن خوب عمل نمی کند”

فلوچارت عیب یابی تجهیزات الکتریکی “کیلومترشمار کار نمی کند”

فلوچارت عیب یابی تجهیزات الکتریکی “بوق کار نمی کند”

فلوچارت عیب یابی تجهیزات الکتریکی “درب با ریموت باز نمی شود”

فلوچارت عیب یابی تجهیزات الکتریکی “نحوه رفع عیب شیشه بالابر”

فلوچارت عیب یابی تجهیزات الکتریکی “کلید داخل مغزی سوئیچ گیر می کند”

فلوچارت عیب یابی سیستم تهویه مطبوع “کولر باد گرم می زند”

فلوچارت عیب یابی تجهیزات الکتریکی “صدای زوزه مانند هنگام کارکرد بخاری”

فلوچارت عیب یابی تزئینات خارجی “شیشه دچار ترک شده است”

 

مشخصات فنی

موتور۴ سیلندر ۸ سوپاپه
حجم موتور۱۳۲۳سی سی
حداکثر قدرت۵۲ اسب بخار در ۵۵۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور۱۰۳ نیوتن متر در ۲۸۰۰ دور در دقیقه
جعبه دنده۵ دنده دستی
شتاب ۰ تا ۱۰۰۱۵.۵ ثانیه
حداکثر سرعت۱۵۶ کیلومتر در ساعت
وزن۸۵۰ کیلوگرم
اندازه (میلیمتر)۳۹۵۲ طول – ۱۶۰۵ عرض – ۱۴۵۵ ارتفاع

 

تجهیزات و امکانات

سیستم صوتیCD Player با قابلیت پخش MP3 و سیستم رادیو پخش ۴ باندی مجهز به حافظه
دیگر تجهیزاتسیستم اتوماتیک قطع کننده سوخت هنگام تصادف یا وارونگی

 

نام فایلفایل های راهنمای تعمیرات خودروی پراید
صاحب اثرسایپا یدک
رمز فایل
ابتدا از طریق لینک زیر فایل را دانلود نمایید سپس اقدام به خرید و دریافت رمز نمایید.
لینک مستقیم
قسمت اول کلیک کنید     |     قسمت دوم کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *