فایل های راهنمای تعمیرات خودروی تندر ۹۰

فایل های راهنمای تعمیرات خودروی تندر ۹۰

نوع فایل : PDF

زبان : فارسی

منتشر شده توسط سایپا یدک و ایساکو

مجموعه کامل فایل های راهنمای تعمیرات خودروی تندر ۹۰ شامل دستور العمل تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی


دانلود فایل های راهنمای تعمیرات خودروی تندر ۹۰ شامل :

راهنماي تعميرات تجهيزات الكتريكي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات موتور و متعلقات تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم تعليق و فرمان تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم تهويه مطبوع تندر ۹۰

اطلاعات كلي تعميرات بدنه تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه تندر ۹۰

راهنماي تعميرات پوشش داخلي و تودوزي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات مكانيزمها و تجهيزات تندر ۹۰

راهنماي تعميرات آب بندي و صداگيري تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم تهويه مطبوع تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بخاري تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم مخلوط سوخت و هوا موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اگزوز تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني بنزيني تندر ۹۰

راهنماي تعميرات استارت و مدار شارژ موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم جرقه تندر ۹۰

راهنماي تعميرات جعبه دنده معمولي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم انتقال قدرت تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم ترمز ، تعليق و فرمان تندر ۹۰

راهنماي تعميرات چرخ و لاستيك تندر۹۰

راهنماي تعميرات سيستم ترمز ، تعليق و فرمان تندر ۹۰

راهنماي تعميرات مجموعه فرمان تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم ترمز ، تعليق و فرمان تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم ضد قفل چرخ هاي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات باتري تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم كلاچ برقي ويژه معلولين تندر ۹۰

راهنماي تعميرات كليدهاي كنترل تندر ۹۰

راهنماي تعميرات برف پاك كن و شيشه شور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم صوتي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات واحد UCH تندر 90

راهنماي تعميرات قفل صندوق عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات كليد شيشه بالابر برقي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات فيوزهاي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم ضد سرقت تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بوق تندر ۹۰

راهنماي تعميرات صفحه نشانگرهاي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات كليدهاي كنترل تندر ۹۰

راهنماي تعميرات واحد اتصالات داخلي موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيم كشي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات فندك تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جلو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني مركزي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جانبي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات فندك تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه ساختار بالايي جانبي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه ساختار بالايي عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه سقف تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه درب هاي جانبي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه درب هاي غير جانبي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه ساختار بالايي جلو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه مكانيزم درب هاي غير جانبي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تجهيزات ايمني درب جلو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات آب بندي درب ها تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تجهيزات داخلي تندر ۹۰

راهنماي تعميراتي آبندي شيشه هاي تندر ۹۰

مشخصات فني بدنه خودرو تندر ۹۰

وسايل بالابر خودرو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات خودروي حادثه ديده تندر ۹۰

راهنماي تعميرات پوشش فضاي داخلي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات پوشش درب هاي جانبي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اسكلت فلزي و ريل هاي صندلي جلو تندر ۹۰

مشخصات فني خودرو تندر ۹۰

توصيه هاي فني تندر ۹۰

وسايل بالابر تندر ۹۰

اطلاعات روانسازها و مواد مصرفي تندر ۹۰

راهنماي فرآيند برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد واحد كنترل الكترونيكي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي بررسي باتري قبل از تحويل تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي بررسي باتري قبل از تحويل خودرو نو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي سيم كشي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي پاك كردن موم از روي قطعات رنگ شده بدنه تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي آماده سازي و مراحل نقاشي خودرو تندر۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي چسباندن و نصب كردن شيشه ها و سان روف

راهنماي تعميرات تكميلي ابزار مخصوص بيرون كشيدن گيره هاي تندر ۹۰

اطلاعات تكميلي روغن گيربكس تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي سرويس و نگهداري تندر ۹۰

راهنماي اطلاعات مشخصات روغن موتور تندر ۹۰

راهنماي آماده سازي خودرو نو براي تحويل

راهنماي تعميرات تكميلي قطعات پلاستيكي بدنه تندر ۹۰

فيلم راهنماي فرآيند برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد واحد كنترل الكترونيكي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات مجموعه موتور ، قسمت پايين موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات قسمت بالا و جلوي موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم خنك كننده موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اگزوز تندر ۹۰

راهنماي تعميرات پايه هاي نگهدارنده موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اساسي موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم كلاچ تندر ۹۰

ضميمه راهنماي تعميرات بدنه خودرو پارس تندر

راهنماي تعميرات سيستم انتقال قدرت تندر ۹۰

راهنماي تعميرات مجموعه كنترل اجزاء مكانيكي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اساسي گيربكس تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني CNG تندر 90

راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم كنترل آلايندگي موتور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني گاز طبيعي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات مخزن سوخت تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي خودروي تندر ۹۰ دوگانه سوز

راهنماي تعميرات اجزاء اكسل جلو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اجزاء اكسل عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم فرمان هيدروليك تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اجزاء اكسل جلو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اجزاء اكسل عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات مجموعه كنترل اجزاء مكانيكي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تكميلي بررسي شارژ و استارتر تندر ۹۰

راهنماي تعميرات برف پاك كن و شيشه شور تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم ايربگ تندر ۹۰

راهنماي تعميرات چراغ هاي جلو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات چراغ هاي عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات روشنايي فضاي داخلي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه مكانيزم درب هاي جانبي تندر ۹۰

راهنماي ابزارآلات و تجهيزات تعميرات بدنه تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه تكميلي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه تندر ۹۰

راهنماي تعميرات بدنه اطلاعات كلي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات پوشش صندلي هاي جلو تندر ۹۰

راهنماي تعميرات پوشش صندلي هاي عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تجهيزات صندلي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات سيستم ايربگ تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اسكلت فلزي صندلي هاي عقب تندر ۹۰

راهنماي تعميرات شيشه هاي تندر ۹۰

راهنماي تعميرات محافظ هاي بيروني تندر ۹۰

راهنماي تعميرات تجهيزات بيروني تندر ۹۰

راهنماي خودروي تندر ۹۰- تيبا – X100 – راهنماي نصب آپشن

جزوه آموزشي گيربكس اتوماتيك تندر ۹۰

راهنماي آموزش مباني الكتريسيته خودرو ۱ تندر ۹۰

راهنماي آموزشي ايموبلايزر تندر ۹۰

راهنماي آموزشي برق تندر۹۰

راهنماي آموزشي تعليق تندر۹۰

راهنماي آموزشي تندر ۹۰ گاز سوز

راهنماي آموزشي ديالوژي تندر ۹۰

راهنماي آموزشي سيستم ايمني غير فعال ( ايربگ ) تندر ۹۰

راهنماي آموزشي سيستم ايمني فعال ( ترمز ضد قفل ABS ) تندر 90

راهنماي آموزشي سيستم مديريت موتور تندر ۹۰

راهنماي آموزشي صافكاري خودروي تندر ۹۰

راهنماي آموزشي مباني الكتريسيته ۲ تندر ۹۰

راهنماي آموزشي مباني كنترل موتور تندر ۹۰

راهنماي آموزشي مدار سيستم كولر تندر ۹۰

راهنماي آموزشي موتور وگيربكس تندر۹۰

راهنماي آموزشي وانت تندر ۹۰

نقشه هاي برقي تندر ۹۰

نقشه هاي برقي خودرو ون هفت نفره

راهنماي تعميرات بلوك هيدروليك گيربكس اتوماتيك تندر ۹۰

راهنماي تعميرات اساسي گيربكس اتوماتيك تندر ۹۰

برنامه ريزي مجدد ECU

تنظيم تايمينگ

بازو بست گيربكس وانت تندر ۹۰

راهنماي تعميرات مدارهاي الكتريكي تندر ۹۰

 

مشخصات فنی

موتور ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه
حجم موتور ۱۵۹۸سی سی
حداکثر قدرت ۱۰۵ اسب بخار در 5750 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۱۴۰ نیوتن متر در ۳۷۵۰ دور در دقیقه
جعبه دنده ۵ دنده دستی
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۱۰.۲ ثانیه
حداکثر سرعت ۱۷۵ کیلومتر در ساعت
وزن ۱۱۰۰ کیلوگرم
اندازه (میلیمتر) ۴۲۴۷ طول – ۱۷۳۵ عرض – ۱۵۲۵ ارتفاع
فاصله بین دو محور ۲۶۲۹ میلیمتر

 

تجهیزات و امکانات

ترمز و پایداری ABS
کیسه هوا کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
سیستم صوتی سیستم صوتی با قابلیت پخش CD
دیگر تجهیزات گیربکس ۵ سرعته دستی – سیستم تهویه مطبوع با کنترل دستی – فرمان هیدرولیک – آینه جانبی برقی به همراه گرمکن – شیشه بالابر برقی جلو و عقب – چراغ مه شکن جلو – سطح استاندارد آلایندگی یورو ۴

 

نام فایل فایل های راهنمای تعمیرات خودروی تندر ۹۰
صاحب اثر سایپا یدک و ایساکو
رمز فایل
ابتدا از طریق لینک زیر فایل را دانلود نمایید سپس اقدام به خرید و دریافت رمز نمایید.
لینک مستقیم
کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *