09029991468 info @ mekanikekhodro.ir پاسخگویی 10 الی 21 گیلان، رضوانشهر

دانستنی های باتری خودرو

باتری يكي از اجزاي ضروري خودروي شما است كه بدون آن، امكان روشن‌شدن خودرو وجود ندارد. باتری خودرو الكتريسيته را ذخيره كرده و با روشن‌شدن موتور، توسط آلترناتور(دينام) شارژ مي‌شود. سپس در زمان مورد نياز الكتريسته ذخيره شده را در دسترس قرار می دهد.

وظايف باتری خودرو

 • فراهم‌نمودن انرژي لازم براي استارت‌زدن خودرو
 • تامين انرژي مورد نياز مجموعه‌هاي مختلف خودرو كه نيازمند برق هستند
 • مناسب‌بودن ظرفيت و توان باتری با سيستم برقي خودرو، باعث كاركرد مطلوب سيستم‌هاي خودرو خواهد شد.

هنگامی كه ظرفيت باتری پايين باشد، براي راه‌اندازي خودرو، مدت زمان استارت افزايش مي‌يابد و گاهي اين استارت‌هاي طولاني بايد چندين بار متناوب و متوالي انجام شود تا موتور خودرو شروع به كاركند. استارت‌زدن‌هاي طولانی مدت و متوالي، باعث گرم‌شدن بيش از حد استارت و باتری شده و منجر به خرابي آنها مي‌گردد.

ظرفيت باتری خودرو

ظرفيت باتری به مقدار الكتريسيته مورد نياز براي تغذيه تجهيزات برقي خودرو بستگي دارد. در صورت نصب تجهيزات الكتريكي اضافه مطابق با  استاندارد شركت خودروساز، ممكن است باتری با ظرفيت بيشتر از ظرفيت باتری اصلي مورد نياز باشد. اين موضوع در صورتي مجاز است كه در دفترچه راهنماي مشتري خودرو، درج شده باشد.

توان باتری خودرو

حاصل ضرب شدت جريان در ولتاژ توان ناميده مي‌شود. هرچه راندمان (توان) باتری بيشتر باشد، عمل استارت موتور بهتر انجام مي‌شود. راندمان دو باتری با  اندازه و ظرفيت يكسان، ممكن است متفاوت باشد.

بازديد و نگهداری باتری خودرو

 • بررسي سطح الكتروليت باتری: سطح مايع الكتروليت باتری بايد حداقل دو بار در سال (فقط در موارد باتريی هايي كه امكان بررسي سطح الكتروليت آنها وجود دارد) در ابتداي زمستان و تابستان كنترل شود. بهترين و مناسب‌ترين سطح الكتروليت، توسط يك شاخص بر روي جداره خارجي باتری مشخص شده است كه حدوداً، 15 ميليمتر بالاتر از سطح صفحات باتری است. درصورت نياز فقط آب مقطر اضافه نماييد.

هيچ‌گاه نبايد الكتروليت باتری شارژ شده را تخليه نمود زيرا در اين صورت صفحات منفي آن در مدت زمان كوتاهي با اكسيژن هوا تركيب شده و اكسيد مي‌شوند، در اين حالت صفحات مثبت نيز بلافاصله سولفاته شده و در نهايت باتری غيرقابل استفاده خواهد شد.

توجه: در صورتيكه سطح الكتروليت باتری پي درپي كاهش يافته و نيازمند افزايش مي‌باشد، نشان‌دهنده ايراد در مدارات و اجزاي الكتريكي است كه باعث شارژ بيش از حد باتری مي‌شود. در اين حالت ضروري است كه آلترناتور (دينام) و رگولاتور آن مورد بررسي قرار گيرد.

 • باتری در محل نصب بايستي به‌گونه‌اي محكم شود تا تكان‌هاي شديدي كه به آن وارد مي‌شود باعث ريزش صفحات آن نگردد.
 • قطب‌هاي مثبت و منفي باتری هميشه تميز نگاه داشته شوند و براي جلوگيري از سولفاته‌شدن، به گريس مشخص شده در دفترچه راهنما آغشته شوند.
 • درهنگام تخليه باتری و كاهش الكتروليت، هيچگاه استارت نزنيد، زيرا باعث ريزش صفحات باتری خواهد شد.
 • از استارت‌زدن‌هاي بي‌مورد كه باعث تخليه سريع باتری مي‌شود، به‌طور جدي خودداري نماييد، چرا كه اين عمل باعث كاهش عمر باتری خواهد شد.
 • كابل‌هاي معيوب را بايد تعويض نمود. بست‌هاي نگهدارنده باتری را بدون اينكه فشار زيادي به بدنه باتری وارد كرده باشند، بازديد نماييد تا مطمئن شويد كه باتری را محكم در جاي خود نگهداشته‌اند.
 • استفاده از تجهيزات الكتريكي پرمصرف نظير چراغ‌هاي جلو، راديو و… در هنگام خاموش‌بودن موتور، باعث كاهش توان باتری و در نهايت، فرسودگي تدريجي باتری مي‌شود.
 • عدم عملكرد صحيح شارژ باتری توسط آلترناتور (دينام)، سبب فرسودگي زودرس باتری مي‌شود.

برق خـودرو

خودروهاي جديد،  مجهز به سيستم‌هاي مختلفي جهت كنترل سيستم‌هاي سوخت‌رساني موتور،گيربكس اتومانيك، سيستم ترمز ABS و سيستم‌هاي ايمني نظير كمربند ايمنی، كيسه هوا و سيستم‌های آسايش نظيركولر اتوماتيک هستند. به منظور تامين انرژی برق مورد نياز اين سيستم‌ها می بايست از باتری هایی كه دارای ظرفيت الكتريكی مناسب هستند، استفاده شود. از موارد مهم حفظ و نگهداري باطري اطمينان از محكم بسته‌شدن اتصالات و عاري بودن از هرگونه سولفاته است.

از آنجايی كه خودروهای جديد دارای سيستم‌های الكترونيكی پيشرفته هستند، در موارد ضروری براي تعويض باتری ابتدا اتصال منفی جدا شده و سپس اتصال مثبت و برای نصب نيز می بايد بر عكس عمل شود.

تـوجه كنيد در هنگام روشن‌ بودن موتور نبايد اتصالات باتری را جدا نمود چون اين امر سبب آسيب‌ديدن سيستم الكترونيكی موتور می گردد.

با توجه به بالا بودن دمای هوا در ماه‌های گرم سال و افزايش سرعت تبخير مايع الكترونيک درون باتری، بايستی سطح مايع الكترونيک به صورت ماهيانه و يا زودتر كنترل گردد.

منبع : ایساکو

درباره این مطلب نظر دهید !