عملگر ها در سیستم انژکتوری خودرو

عملگر ها در سیستم انژکتوری خودرو

عملگر چیست؟

عملگر ها قطعاتی هستند که به دستور ECU وظایف مربوط به خود را انجام داده تا بهترین عملکرد برای خودرو حاصل شود. البته دستورات ECU با توجه به برنامه ریزی و اطلاعات دریافتی از سنسور ها داده می شود. در واقع در سیستم خودروهای انژکتوری سنسورها به عنوان خبر دهنده و ECU به عنوان فرمانده و عملگر ها به عنوان فرمانبر می باشند. در ادامه به بررسی برخی از عملگر های مربوط به موتور خودرو خواهیم پرداخت.

ادامه را بخوانید “عملگر ها در سیستم انژکتوری خودرو”