اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

مقدمه:

اولین توربو شارژ توسط آلفرد بوچی مهندس سوئیسی در سال ۱۹۰۵ میلادی طراحی و ساخته شده است .توروبو شارژ از یک توربین و یک پمپ تشکیل شده است ،توربین توسط گاز های خروجی اگزوز به حرکت در می آیدکه باعث می گردد پمپ که توسط محوری به توربین متصل است به گردش در می آید .با حرکت پمپ ،هوای ورودی از فیلتر متراکم می گردد و برای منیفولد هوا ارسال می شود . با توجه به حجم هوای بیشتر ارسالی به منیفولد هوا راندمان حجمی موتور افزایش می یابد . با افزایش راندمان حجمی ، قدرت تولید موتور افزایش و سطح آلایندگی کاهش می یابد. در این مستند سعی شده است تا اصول اولیه توربو شارژ بصورت کامل تشریح گردد تا بتواند در امرعیب یابی کمک نماید .

ادامه را بخوانید “اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7”