دوشنبه, ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
خانه » آموزش (صفحه 3)

آموزش

فایل های راهنمای تعمیرات خودروهای برلیانس H220 -H230 – H320 – H330 – V5

فایل های راهنمای تعمیرات خودروهای برلیانس H220 -H230 - H320 - H330 - V5

نوع فایل : PDF قیمت : ۷۰،۰۰۰ تومان زبان : فارسی و انگلیسی منتشر شده توسط سایپا یدک مجموعه کامل فایل های راهنمای تعمیرات خودرو های برلیانس شامل دستور العمل تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی ارسال از طریق پست پیشتاز به تمام نقاط کشور فایل های راهنمای تعمیرات خودروهای برلیانس H220 -H230 – H320 – H330 – V5 شامل : راهنمای تعمیرات خودروی …

ادامه نوشته »

فایل های راهنمای تعمیرات خودروهای چانگان CS35 و EADO

راهنمای تعمیرات خودروهای چانگان CS35 و EADO

نوع فایل : PDF قیمت : ۵۰،۰۰۰ تومان زبان : فارسی و انگلیسی منتشر شده توسط سایپا یدک مجموعه کامل فایل های راهنمای تعمیرات خودرو های وارداتی و مونتاژی چانگان شامل دستور العمل تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی ارسال از طریق پست پیشتاز به تمام نقاط کشور فایل های راهنمای تعمیرات خودروهای چانگان CS35 و EADO شامل : راهنمای تکمیلی تعمیرات موتور خودرو …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد کامپیوتر سفری

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد کامپیوتر سفری

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت پنجم مراحل تست عملکرد کامپیوتر سفری در خودروهای ۲۰۶ مالتی پلکس مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره B و یا C می توان شاهد ارائه اطلاعات خاصی بود: مصرف لحظه ای سوخت کیلومتر قابل پیمایش تا پمپ بنزین بعدی متوسط مصرف سوخت مسافت طی شده متوسط سرعت خودرو عملکرد کامپیوتر سفری از طریق قطعات …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت چهارم مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر اصول عملکرد این سیستم به منظور جلوگیری از روشن شدن و حرکت خودرو با کلیدی غیر از کلید خودرو طراحی گردیده است . با ورود به منوهای زیر در دستگاه عیب یاب PPS و یا نرم افزار Diag box ، دسترسی و مشاهده …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت سوم مراحل تست شیشه بالابرهای برقی ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺻــﻮل ﻋﻤﻠﮑــﺮد : ﻫﺪف از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﺑﺎﻻﺑﺮدن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺎﮔﺮام زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد : ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﯿﺐ ﯾﺎب DIAGBOX ﯾﺎ …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی نشانگر سطح روغن و بنزین

متدهای عیب یابی خودروی  پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت دوم نشانگر سطح روغن و نشانگر سطح بنزین مراحل تست نشانگر بنزین اصول عملکرد اندازه گیری مقدار بنزین داخل باک خودرو جهت نمایش به راننده از طریق نشانگر موجود در پشت آمپر ، مطابق دیاگرام زیر صورت می پذیرد : پارامترها و منوهای مرتبط با سیستم فوق به شرح زیر می …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

متدهای عیب یابی خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت اول کوئل و سنسور اکسیژن ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﻳﻞ و عیب یابی ﻛﻮﻳﻞ ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . خودروهایی ﻛﻪ دارای اﻳﺮاد ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ۱- ﻟﺮزش ﻣﻮﺗﻮر …

ادامه نوشته »